Leikin iloa -kurssi opettajille (tulossa)

Ota käyttöön luonteva tapa opettaa ja tukea lasten hyvinvointitaitoja.

Lisää iloa, luovuutta ja leikkisyyttä kouluihin!

Haluatko tukea lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä luontevalla tavalla?

Kiinnostaako erilainen tapa toteuttaa oppimisprojekti – mitäs jos tehdään siitä leikki?

Luova leikki on lapselle ominaisin tapa oppia ja kehittyä. Liika aikuisjohtoisuus ja paikoilleen jämähtäneet käytännöt voivat pahimmillaan tappaa oppimisen ilon. Kuinka saamme poimittua ryhmän yhteisessä toiminnassa kaikkien vahvuudet käyttöön? Yksi tapa toteuttaa opetusta on auttaa lapsia löytämään leikin maailma, sitä kautta oppimisen flow tulee kuin itsestään. Tämä ei ole helpoin opetusmetodi, mutta asiaan perehtymisen ja muutamien vinkkien avulla ihan kuka tahansa opettaja pystyy ohjaamaan leikkituokioita. Ne tukevat paitsi asiasisältöjen oppimista, myös tärkeitä elämäntaitoja kuten esimerkiksi keskittymiskykyä, ongelmanratkaisua, yhteistyötaitoja ja tunteiden käsittelyä.

Työssä ja ammatillisessa koulutuksessa kertynyttä kokemusta voi hyödyntää tällä kurssilla.

Kurssi sisältää kirjallista materiaalia, video- ja äänitiedostoja sekä kuvia. Myös vuorovaikutusta muiden kurssilaisten kanssa nimellä tai nimimerkillä. Kurssin tehtäviä voi toteuttaa arjen työssä tarkkaillen ja testaten erilaisia luovan leikin tukemisen tapoja.

VINKKI: jos luovan leikin maailma ei ole tuttu, kannattaa käydä ensin leikinilon peruskurssi. Vaihtoehtoisesti voitte tilata koulullenne luennon tai työpajan aiheesta TÄÄLTÄ.

 

Vieritä ylös